Doposażenie szkół uczestniczących w projekcie

5 września 2017 r. dokonaliśmy pierwszego odbioru doposażenia zakupionego dla pracowni Technik teleinformatyk i Technik mechatronik w Zespole Szkół im. prof. J.Groszkowskiego w Mielcu.