Podpisano umowę na realizację projektu „Mielec stawia na zawodowców”

21 listopada 2016 r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu „Mielec stawia na zawodowców” pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, które zarządza projektem realizowanym przez Powiat Mielecki.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych. Projekt realizowany jest już od czerwca 2016 roku, natomiast ostatnie działania zakończą się w październiku 2019 roku.