Staże dla uczniów

Staże rozpoczęło 254 uczniów ze szkół biorących udział w projekcie:

– Zespół Szkół Budowlanych – 29 uczniów,

– Zespół Szkół Ekonomicznych – 46 uczniów,

– Zespół Szkół Technicznyh – 92 uczniów,

– Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego- 71 uczniów,

– Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – 16 uczniów.

Staże trwają 150 godzin (jeden miesiąc), a uczestnik otrzyma stypendium stażowe i zwrto kosztów dojazdów. Dokumentacja stażu przyjmowana będzie po jego zakończeniu w CKPiDN (budynek Regionalengo Cetnrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B w godzianch 8.00 – 13.00) w terminach:

Staże lipccowe:

– 1 sierpnia – szkoły ZSB, ZSE i ZS w Radomyślu Wlk.

– 2 sierpnia – ZS im. prof. J. Groszkowskiego

– 3 sierpnia – ZST.

Staże sierpniowe:

– 1 i 4 września – wszystkie szkoły.

W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumetnów we wskazanym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny – Anna Mikuła – 17 250 64 85 w celu umówienia dodatkowego terminu.