Wizyta studyjna we Wrześni

Głównym celem wyjazdu było poznanie współpracy Zespołu Szkół Politechnicznych z podmiotami rynku pracy i lokalnymi przedsiębiorcami oraz organizacja praktycznego kształcenia zawodowego we współpracy z PCEZ oraz firmami Volkswagen Poznań i Gestamp Polska.

W spotkaniu zorganizowanym w ZSP uczestniczyli przedstawiciele samorządu, oświaty i przemysłu. Starosta Wrzesiński, pan Dionizy Jaśniewicz, omówił główne założenia projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Założenia projektu „Mielec stawia na zawodowców” oraz sytuację mieleckiego szkolnictwa zawodowego przedstawił Dyrektor CKPiDN – Zdzisław Nowakowski.

Z kolei Dyrektor ZSP, Pan Bogdan Nowak omówił model współpracy szkoły z firmami na przykładzie klasy dla młodocianych pracowników, która od września 2016 roku funkcjonuje w szkole pod patronatem firm Volkswagen Poznań oraz Gestamp Polska. Uczniowie kształcą się w zawodzie mechanik precyzyjny.

Na zakończenie spotkania pan Przemysław Borecki, dyrektor CBiRNT, zaprezentował szczegóły nowej inwestycji Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Spotkanie było okazją do przedyskutowania korzyściach wynikających ze współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w formie klasy patronackiej.

Na zakończenie wizyty we Wrześni uczestnicy zwiedzili firmę Volkswagen Poznań zlokalizowaną w Białężycach pod Wrześnią.