>> ANKIETA EWALUACYJNA <<

>> Do pobrania: dokumenty rekrutacyjne (plik  PDF) <<

Kursy dla uczniów w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” zaplanowane do realizacji w 2016 roku

Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów realizowane jest między innymi przez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach i kursach. W 2016 roku zaplanowano następujące formy kształcenia:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

– „Kampania reklamowa w praktyce”

  • Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu

– „Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych”

– „Programowanie sterowników PLC w IL, SFC, ST”

– „Barista”

– „Międzynarodowe Targi HoReCa”

– „Air Fair & Beauty Fair, Festiwal fryzjersko – kosmetyczny w Katowicach”

  • Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

– „Podstawy projektowania z wykorzystanie programu AutoCad”

– „Obsługa programu kosztorysowego Norma Pro”

  • Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

– „Programowanie sterowników PLC i paneli operatorskich HMI”

  • Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim

– „Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych”

Szczegółowe informacje dostępne są na szkolnych tablicach ogłoszeń oraz u  Koordynatorów Szkolnych