Konferencją zainaugurowano projekt „Mielec stawia na zawodowców”. Jego wartość to prawie 5 milionów złotych

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu zorganizowały konferencję inaugurującą projekt „Mielec stawia na zawodowców”.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu zorganizowały konferencję inaugurującą projekt „Mielec stawia na zawodowców”. Konferencja odbyła się 11 października 2016 roku w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu. Projekt „Mielec stawia na zawodowców” jest kolejną z inicjatyw realizowanych przez CKPiDN w Mielcu, która ma na celu zbliżenie edukacji zawodowej do rynku pracy.

Konferencję rozpoczęła projekcja filmu „Spełniamy marzenia”, który promuje mieleckie inicjatywy edukacyjne. Ponadto prezentując film o wymownym tytule, organizatorzy chcieli podkreślić, że chcą spełniać marzenia uczniów oraz nauczycieli ze szkół zawodowych, właśnie poprzez działania realizowane w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”.

Otwierając konferencję Dyrektor Zdzisław Nowakowski w imieniu CKPiDN w Mielcu oraz współorganizatora – Oddziału ARP S.A. w Mielcu, przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Maria Napieracz – Wicestarosta Powiatu Mieleckiego, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, prof. dr hab. inż. Jan Kusiak – Kierownik Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Józef Twardowski – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., Mirosław Szląskiewicz – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, Janusz Soboń – Prezes Zarządu Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Tomasz Gałaczyński – Konstruktor PZL Mielec Sp. z o.o., a także w zastępstwie Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Tomasz Leyko – Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego. Przedsiębiorców skupionych w SSE EURO-PARK MIELEC reprezentował Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu Krzysztof Ślęzak. Ponadto dyrektor Nowakowski przywitał zaproszonych dyrektorów szkół zawodowych z powiatu mieleckiego, nauczycieli, przedsiębiorców, media oraz wszystkich tych, dla którym idee prezentowane przez projekt są ważne.

Prezentacji projektu, założeń oraz danych statystycznych mu towarzyszących dokonał Dyrektor CKPiDN w Mielcu Zdzisław Nowakowski oraz Koordynator projektu Lucyna Guła. Projekt „Mielec stawia na zawodowców” jest ogromnym projektem, jakiego dotychczas CKPiDN w Mielcu nie realizowało. Jego wartość to prawie 5 mln złotych. Dyrektor Nowakowski podkreślił, iż budżet projektu jest większy niż budżet jednostki, którą kieruje. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowane do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych. Udział pracodawców w tym procesie jest niezbędny. Dostrzeżono problem. Inne są oczekiwania szkół w stosunku do ucznia w związku z wymaganiami egzaminacyjnymi, a inne oczekiwania ze strony pracodawców, którzy chcą, aby zaraz po ukończeniu szkoły absolwent był przygotowany do wejścia na rynek pracy.

Projekt powstał na podstawie Indywidualnych Diagnoz Szkolnych zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/3094/2016. Celem diagnozy potrzeb było zdefiniowanie form wsparcia szkół, nauczycieli oraz uczniów. W diagnozie uwzględniono dane dotyczące mieleckiego rynku pracy, struktury kształcenia w powiecie mieleckim, wyposażenia dydaktycznego szkół, przygotowania nauczycieli oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • doposażenie szkół biorących udział w projekcie (wartość doposażenia to 978 795,36 zł);
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, sieciach współpracy i samokształcenia oraz stażach realizowanych w przedsiębiorstwach (95 nauczycieli i 1466 uczniów objętych wsparciem);
  • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach, kursach, stażach w przedsiębiorstwach , a także doradztwo zawodowe;
  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmująca m. in. organizację staży dla uczniów i nauczycieli, tworzenie klas patronackich, promocję szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz wspólne tworzenie oferty edukacyjnej dla rynku pracy.

Projektem objętych zostanie 6 szkół: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego, Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Konferencja inaugurująca zawodowy projekt stała się doskonałą okazją do ogłoszenia kolejnej – już drugiej edycji konkursu technicznego im. Jeffrea Pino „Młody konstruktor”. Ideę konkursu przedstawił dr inż. Tomasz Gałaczyński reprezentujący PZL w Mielcu, które są organizatorem konkursu przy współudziale CKPiDN w Mielcu. Konkurs skierowany jest do młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i polega na wykonaniu konstrukcji z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Druga edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Podróż ku krańcom wyobraźni”. Postać tytularna konkursu – Jeffrey Pino był liderem, pionierem i legendą branży lotniczej. Uznawany był za genialnego stratega, wizjonera i eksperta w dziedzinie lotniczej. Był osobą, która wyraźnie wpłynęła na kierunek produkcji prowadzonej przez PZL Mielec. Będąc prezesem firmy Sikorsky Aircraft, za sprawą jego decyzji zakład w Mielcu otrzymał szansę wprowadzenia zaawansowanej produkcji i innowacyjnych technologii poprzez uruchomienie produkcji elementów struktury i kompletnych śmigłowców Black Hawk. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów – konstruktorów – pasjonatów do wzięcia udziału w konkursie „Młody konstruktor”, w którym główną nagrodą jest 2 tysiące złotych.

Podczas konferencji nie zabrakło także niespodzianek dla gości. Eryk Halaburda i Wojciech Koszelski – wielokrotnie nagradzani modelarze, skupieni wokół Laboratorium  modelarstwa i rakiet kosmicznych działającego przy CKPiDN zaprezentowali widowiskowe loty swoich modeli. Podczas konferencji modelarze oraz instruktor Grzegorz Goryczka otrzymali listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Marszałek pogratulował modelarzom-konstruktorom niebywałego talentu, umiejętności oraz wspaniałego wyniku na Mistrzostwach Świata Modeli Kosmicznych we Lwowie. Ponadto Marszałek wyraził nadzieję, że to osiągnięcie jest dopiero początkiem wspaniałych życiowych sukcesów, po których przyjdą następne. Pan Tomasz Leyko, reprezentujący Marszałka przekazał bardzo dobą wiadomość dla wszystkich modelarzy działających w ramach Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”. Marszałek, wiedząc o potrzebach sprzętowych modelarzy, którzy chcąc rozwijać swoją pasję i coraz to bardziej zaawansowane konstrukcje, potrzebują nowego sprzętu, przekazał deklarację, iż wesprze finansowo zakup jednego z urządzeń.

Kluczowym punktem konferencji był panel dyskusyjny pn. „Jak osiągnąć skuteczność i rozwój w modelu współpracy: samorząd, edukacja, gospodarka”. W panelu wzięli udział: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Mirosław Szląskiewicz – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Krzysztof Ślęzak – Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu, Dr inż. Tomasz Gałaczyński – Konstruktor w PZL Mielec. Panel poprowadził Zdzisław Nowakowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Podczas panelu dyskusyjnego Pani Kurator omówiła planowane zmiany w szkolnictwie zawodowym, natomiast Dyrektor Tomasz Czop przedstawił możliwości finansowania zmian w szkolnictwie zawodowym ze środków unijnych. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Krzysztofa Ślęzaka wynika, że młodzież posiada małą wiedzę o rynku pracy. Dlatego też ważnym wydaje się podjęcie  działań zmierzających do upowszechnienia wśród młodzieży wiedzy na temat lokalnego rynku pracy – w  szczególności na temat firm skupionych w SSE EURO PARK MIELEC.

Dr inż. Tomasz Gałaczyński z PZL Mielec podzielił się refleksjami dotyczącymi tego, na czym polega problem zbliżenia przedsiębiorców do szkolnictwa zawodowego i odwrotnie – szkolnictwa zawodowego do przedsiębiorców.

Niezwykle ważne kwestie dotyczące korzyści wynikających ze współpracy na linii szkoła zawodowa – przedsiębiorstwo, a w szczególności funkcjonowania klas patronackich przedstawił Dyrektor Mirosław Szląskiewicz. Kierowana przez niego szkoła – Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku już od kilku lat pracuje nad efektywnym modelem kształcenia w klasach patronackich. Szkoła jest jedną z najlepszym szkół zawodowych w regionie. Niestety, kształci pracowników „dla Rzeszowa”. Biorąc pod uwagę ten aspekt sprawy, Mielec jest w bardzo dobrej sytuacji – my możemy kształcić w Mielcu i dla Mielca.

Do pobrania:

>>> Prezentacja projektu „Mielec stawia na zawodowców” (plikPDF)